TRAKYA ÜNİVERSİTLER BİRLİĞİ(TÜB) KAPSAMINDA PROJE AÇG TARAFINDAN HORİZON EUROPE PROJE SÜREÇLERİ VE PROJE YAZMA EĞİTİMİ DÜZENLENECEKTİR 30-31 MAYIS 2023 SAAT: 10.00-16.00

 

Toplantı Erişim Adresi(ZOOM)

30 Mayıs 2023 Salı

Toplantı Kimliği : 830 7759 5311 Parola : PROJE

31 Mayıs 2023 Çarşamba

Toplantı Kimliği : 846 5545 2551 Parola : PROJE

 

Etkinliklerimizi Takip İçin

http://www.tub.gov.tr
https://twitter.com/tub_govtr
https://www.instagram.com/tub_govtr/
https://www.youtube.com/@trakyauniversitelerbirligi4319