Misyon ve Vizyon

Misyon

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) misyonu ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim öğretiminde; öğrenci ve öğretim elemanı değişiminde; bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme faaliyetlerinde; müşterek sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin düzenlenmesinde; öğrenci konsey, kulüp ve topluluklarının her türlü ortak etkinliklerinde; yurt dışından öğrenci kabulü ile ilgili konularda; Balkan ülkelerinden gelen öğrenciler için yaz okulları, kurslar, sertifika programları ve diğer faaliyetlerin organizasyonunda ve Türkçe dil eğitimi alanlarında işbirliğini gerçekleştirmek ve ortak çalışmalar yaparak daha büyük hedeflere ulaşmaktır.

Vizyon

Trakya Üniversiteler Birliğinin (TÜB) vizyonu, eğitim-öğretimin kalitesini yükseltmek; bilgi ve teknoloji üretimini arttırmak; bilim verilerini daha etkin bir şekilde yaymak; ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak; yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek; evrensel gelişmeye katkıda bulunmak; mali, beşeri ve fiziki kaynakların etkin kullanımını sağlamak ve TÜB üyesi üniversitelerin bölgenin kalkınmasında oynayacağı rolü arttırmaktır.