Çalışma Grupları

Sıra No Güncel Alt Çalışma Grubu Üyeler  
1 Trakya Ar- Ge ve Teknoloji Proje Pazarı AÇG Proje Ofisi Koordinatörleri, TTO

Koordinatörleri, Teknopark Müdürleri

 

 

 
2 Proje AÇG Proje Ofisi Koordinatörleri, TTO

Koordinatörleri, Teknopark Müdürleri

 

 
3 Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler AÇG BESYO Müdürleri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanları ve/veya İlgili Akademik/İdari Personel  
 
 
 

4

Balkan Çalışmaları AÇG Balkan Araştırma Enstitüleri, Balkan Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür ve Müdür Yardımcıları ve/veya İlahiyat Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi İlgili Öğretim Üyeleri  
 
 
 
 

5

Tarım Araştırmaları ve Kongreleri AÇG Ziraat Fakültesi Dekanları, İlgili Dekanlar ve/veya İlgili Öğretim Elemanları  
 
 
 
6 Kütüphane ve Dokümantasyon AÇG Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanları  
 
 

7

Lisansüstü Eğitim ve Öğrenci Kongreleri AÇG Enstitü Müdürleri  
 
 

8

Uzaktan Eğitim AÇG UZEM Müdürleri  
 

9

Bilgi İşlem AÇG Bilgi İşlem Daire Başkanları  
 

 

10

Bilim-Teknoloji Araştırma Merkezleri ve Laboratuvarlar AÇG Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürleri, Merkezi Laboratuvar Müdürleri  
 
 

 

11

Sağlık Bilimleri AÇG Sağlık Bilimleri Enstütüsü Müdürleri, Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yüksekokulu Müdürleri, Sağlık Hizmetleri MYO Müdürleri  
 
12 Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü AÇG İİBF Dekanları, Diğer İlgili Dekanlar ve/veya Öğretim Elemanları  
 
13 Üniversite Sanayi İşbirliği AÇG Üniversite Sanayi Koordinatörleri  
14 Yeni Nesil Teknolojik Araçlar AÇG Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Dekanları, ve/veya İlgili Öğretim Elemanları  
15 Dış İlişkiler AÇG Dış İlişkiler Koordinatörleri  
16 Filoloji Akademik Çalışmaları AÇG Türk Dili ve Edebiyatı, Batı Dillleri ve Edebiyatları, Mütercim Tercümanlık Yabancı Diller Eğitimi Bölümleri Bölüm Başkanları, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürleri ve/veya İlgili Öğretim Elemanları  
17 Kalite ve Akreditasyon AÇG Kalite Birim Temsilcileri, İİBF Dekanları ve/veya İlgili Öğretim Üyeleri  
18 Arkeoloji AÇG Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanları ve/veya İlgili Öğretim Üyeleri  
19 Trakya Bölgesinin Çevre Sorunları AÇG Üniversitelerin İlgili Temsilcilerive/veya İlgili Öğretim Üyeleri  
20 Enerji AÇG Mühendislik Fakültesi Dekanları, Teknoloji Fakültesi Dekanları ve/veya İlgili Öğretim Üyeleri  
21 Tıp Eğitimi AÇG Tıp Fakültesi Dekanları ve İlgili Öğretim Elemanları  
22 Turizm AÇG Turizm Fakültesi Dekanları ve/veya İlgili Öğretim Üyeleri  
23 Meslek Yüksekokulları Koordinasyonu AÇG MEYOK Koordinatörleri ve/veya Yardımcıları  
24 Kariyer ve İstihdam AÇG Kariyer Merkezi Müdürleri  
25 Akademik Dergi Çalışmaları AÇG Üniversite Dergilerinin Editör ve/veya Editör Yardımcıları/veya Dergi Kurullarından Bir üye  
26 Halk Sağlığı AÇG Üniversitelerin İlgili Temsilcileri ve/veya İlgili Öğretim Üyeleri  
27 Uluslararası Öğrenci Çalışmaları AÇG Üniversitelerin Uluslarararası Öğrenci Ofisi Temsilcileri  
28 Öğrenci İşleri AÇG Öğrenci İşleri Daire Başkanları  
29 İdari Mali İşler AÇG İdari Mali İşler Daire Başkanları  
30 Engelsiz Birim AÇG Üniversitelerin Engelsiz Birim Temsilcileri  
31 TÜB Tanıtımı ve Kataloğu AÇG Üniversitelerin İlgili Birimlerinin Öğretim Üyeleri/Basın ve Halkla İlişkiler Birimi Sorumluları veya Temsilcileri  
32

 

Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük AÇG Üniversitelerin İlgili İdari Birim Temsilcileri/ Sosyal Sorumluluk Üzerine Çalışma Yapan Akademik ve /veya idari personel  
33 İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri Alt Çalışma Grubu Üniversitelerin; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dekanlar
 
34 Mühendislik Fakülteleri Alt Çalışma Grubu Üniversitelerin; Mühendislik Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi Dekanları
 
35 Fen Edebiyat Fakülteleri Alt Çalışma Grubu Üniversitelerin; Fen Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi,
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanları
 
36 İlahiyat Fakülteleri Alt Çalışma Grubu Üniversitelerin; İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi Dekanları  
37 Mimarlık Fakülteleri Alt Çalışma Grubu Üniversitelerin; Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanları  
38 Yabancı Diller Yüksekokulları Alt Çalışma Grubu Üniversitelerin; Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürleri  
39 Kadın ve Aile Çalışmaları Merkezleri Alt Çalışma Grubu Üye Üniversitelerin Kadın ve Aile Çalışmaları Merkezi Temsilcileri  
40 Program Geliştirme, Müfredat ve Ölçme Değerlendirme Alt Çalışma Grubu Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü veya Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü Akademisyenleri