TRAKYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ 3. BÖLGESEL ERASMUS OFİSLERİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Trakya Üniversiteler Birliği Dış İlişkiler Alt Kurulu etkinlikleri kapsamında Erasmus Ofisleri toplantısı 30 Haziran  2021 tarihinde saat 14.00’de online olarak gerçekleşti.

Trakya Üniversiteler Birliği’ne üye üniversitelerin Erasmus Birim çalışanlarının katıldığı toplantıda değişim programı hareketliliğindeki güncel sorunlar konuşuldu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen, aynı iş süreçlerinde çalışan ve benzer sorunlarla karşılaşan personelin deneyim paylaşımı ve işbirliği içerisinde çalışmasını geliştirecek bu gibi toplantılar, üniversitelerimizin kurumsal kalitesini yükseltmektedir. Öğrenci ve personele değişim programları kapsamında daha iyi fırsatlar sunabilmek adına çalışan Erasmus yetkililerimizin, meslektaşları ile olan profesyonel paylaşımları kurumsal kapasite gelişimi açısından önemli bir rol oynamaktadır.