TRAKYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ 3. BÖLGESEL ERASMUS OFİSLERİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR

Trakya Üniversiteler Birliği 3. Bölgesel Erasmus Ofisleri toplantısı 30 Haziran Çarşamba günü saat 14:00’de  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde Microsoft Teams üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir. Toplantı gündemini erasmus değişim programındaki güncel gelişmeler, ortak staj konsorsiyum projesi ve dijitalleşme süreçleri oluşturacaktır.

Toplantı program akışı için tıklayınız.