Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) Öğrenci İşleri AÇG Toplantısı Gerçekleştirildi. Tarih: 17.04.2024

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) “Öğrenci AÇG Toplantısı” 17.04.2024 tarihinde gerçekleştirildi.

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) kapsamında Öğrenci İşleri Alt Çalışma Grubu faaliyeti olarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca düzenlenen toplantı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Birliğe üye üniversitelerin Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve personeli tarafından ilgiyle takip edilen toplantıya Trakya Üniversiteler Birliği Alt Kurul Dönem Başkanı ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat TAŞAN, Trakya Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARAS, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden Öğrenci İşleri Daire Başkanı Şenol AKYAZI, Şube Müdürü Zerrin MERCAN, Şube Müdürü Resul DOĞRU, Şef Kadir Aytun ER, Şef Uğur BERKER, Büro Personeli Öznur YILDIRIM, Kırklareli Üniversitesinden Genel Sekreter Yardımcısı ve Öğrenci İşleri Daire Başkan V. Gökhan ATAŞTÖKEN, Şube Müdürü V. Şef Utku KIYARTrakya Üniversitesinden Öğrenci İşleri Daire Başkanı Türker TÜKÜÇ, Şube Müdür V. Türker BAKDEMİRÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında görevli Şube Müdürü Zeynep ADALI, Şube Müdür V. Ümran LAÇİNKAYABandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden Öğrenci İşleri Daire Başkanı Davut ARAÇ, Şube Müdürü Mustafa PARLAK, Yabancı Uyruklu Öğrenci Birim Sorumlusu Muazzez BALCI katılım sağladı. 

Toplantının öğleden önceki oturumunun gündem maddelerinden Uluslararası öğrencilerin kontenjan ve kabul süreçleri görüşülürken Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (NAKDİM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Selçuk ETİ toplantıya katılım ve katkı sağladı. Öğleden sonraki oturumunun gündem maddelerinden pedagojik formasyon eğitim süreçleri görüşülürken Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi‘nde pedagojik formasyon eğitimin yürütüldüğü Fen Edebiyat Fakültesinin Dekan Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Prof. Dr. Rıfat BİRCAN katılım ve katkı sağladı.

Toplantının diğer önemli gündem maddelerinde; YÖKSİS durumları, ikamet süreçleri, katkı payı ödeme süreçleri, 34 yaş üstü yerleşen öğrencilerin yatay geçiş, kurum içi yatay geçiş, kontenjanları ve değerlendirme işlemleri, kalite çalışmaları ve program akreditasyonları ile ilgili süreçler, disiplin iş ve işlemleri, Üniversite Seçmeli Ders (ÜSD) program dışı ders seçme uygulamaları, AKTS’ye göre öğrenim ücreti takibi ve kayıt silme işlemleri, akademik takvim hazırlığı ile ilgili yapılan uygulamalar ve karşılaşılan sorunlara çözümler görüşüldü. 

Etkinliklerimizi Takip İçin 
http://www.tub.gov.tr
https://twitter.com/tub_govtr
 https://www.instagram.com/tub_govtr/
https://www.youtube.com/@trakyauniversitelerbirligi4319