Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) “Sınıf İçi İyi Uygulama Örnekleri – II” Semineri Düzenlendi. Tarih:27 Mart 2024

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) Etkinlikleri Kapsamında 27 Mart 2024 Çarşamba Günü “Sınıf İçi İyi Uygulama Örnekleri – II” Semineri Düzenlendi

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) Yabancı Diller Yüksekokulları Alt Çalışma Grubu (YDYO AÇG) tarafından organize edilen ve ilki Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunca düzenlenen “Sınıf İçi İyi Uygulama Örnekleri” üst başlıklı seminerlerin ikincisi olan “Sınıf İçi İyi Uygulama Örnekleri-II” semineri Kırklareli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Birliğe üye üniversitelerin akademisyenleri ve öğrencileri tarafından ilgiyle takip edilen seminere Trakya Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARAS, Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Handan KÖKSALTekirdağ NKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Harun GÖÇERLERKırklareli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tacettin TURGAY, BANÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Türkan YILMAZ katılım sağladı.

Moderatörlüğünü Kırklareli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tacettin TURGAY üstlenirken, Kırklareli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Ayfer TANIŞ DÖNMEZ ile Öğr. Gör. Dr. Derya TUZCU EKEN sunumlarıyla seminere katkıda bulundular.

Seminerdeki ilk sunumu gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Ayfer TANIŞ DÖNMEZ, “Yabancı Dil Öğretiminde 21. Yüzyıl Becerileri ve Proje Tabanlı Öğrenme” başlıklı sunumunda, proje tabanlı modelin öğrenci merkezli yaklaşım ile yabancı dil öğretimindeki önemine değinip geçmişte uygulanmış projeler ile sürecin nasıl işleyeceğini örneklendirdi.

İkinci konuşmacı Öğr. Gör. Dr. Derya TUZCU EKEN ise, “Mobil Destekli Kelime Öğrenme: Sınıf İçi ve Sınıf Dışı Uygulamalar” başlıklı sunumunda, yabancı dil öğretiminde özellikle kelime kullanım bilgisinin önemini vurguladıktan sonra kelime bilgisinin geliştirilmesinde mobil uygulama ile yapay zekâ teknolojilerinden nasıl yararlanılabileceğini sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalarla örneklendirdi.

Seminer, katılımcıların yorumları ve müteakiben soru-cevap kısmıyla sona erdi.