TRAKYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ V. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ GERÇEKLEŞTİ

“Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) V. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (Union of Thrace Universities V. International Health Sciences Congress) (UTUC 2022)” gerçekleşti.

Sağlık bilimleri alanında ulusal ve uluslararası araştırmacı, akademisyen ve öğrencileri bir araya getirmek amacıyla Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) tarafından her yıl, birliğe üye üniversitelerden birinde düzenlenen Trakya Üniversiteler Birliği Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi’nin beşincisi bu yıl Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Webex uygulaması üzerinden online olarak 1-2 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşen kongrenin açılış programına Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü ve Trakya Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal ÇAĞLAR ve akademisyenler katıldı.

Trakya Üniversiteler Birliği 10. Yıl Özel Videosu ile başlayan programda; açılış konuşmalarında; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü/Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Diler YILMAZ, “Sağlık Bilimlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar” temasıyla düzenlenen kongrenin temel amacının, farklı sağlık disiplinlerinden araştırmacıları bir araya getirerek alandaki yenilikçi yaklaşımları tartışmak olduğunu belirterek, iki gün sürecek olan kongrede toplamda 303 adet sözlü ve poster bildirinin, 33 oturumda sunulacağını ifade etti. Kongrenin düzenlenmesinde katkılarını esirgemeyen başta Trakya Üniversiteler Birliği Genel Sekreterliğine ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR’ e teşekkürlerini sundu.

Ardından Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR, Trakya Üniversiteler Birliği’nin ülkemizdeki en aktif üniversite birliklerinin başında geldiğini belirterek Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresinin beşincisine ev sahipliği yapıyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve kongreyle ilgili bazı temel istatistikleri paylaştı. Kongreye katkı sağlayan KKTC ve yurt dışından toplamda 683 araştırmacının 200 tanesinin TÜB üyesi üniversitelerimizde görev yapmakta ya da eğitim almakta olduğunu belirterek konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Sözlerime son verirken, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen Düzenleme Kuruluna, Trakya Üniversiteler Birliğine ve kongremize katılma nezaketinde bulunan tüm katılımcılara teşekkür ediyor, başarılı bir kongre geçirilmesi temennisi ile hepinizi saygıyla selamlıyorum”

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü ve Trakya Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, pandemi sürecinin sağlık çalışanlarının öneminin bir kez daha gösterdiğini, kongrede sağlık alanındaki dijital dönüşüm ve yapay zekâ uygulamaları gibi sağlık alanındaki güncel gelişimeler hakkında bilgi verilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek düzenleme kuruluna, katılımcılara, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR’ e ve Trakya Üniversiteler Birliği’ne teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal ÇAĞLAR açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.  Trakya Üniversiteler Birliği’nin etkinliklerden birine daha katılıyor olmaktan duyduğu memnuniyetle sözlerine başlarken, pandemi dönemine değinerek salgınlarla devam eden süreçte sağlığın öneminin artacağına vurgu yaptı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU Trakya Üniversiteler Birliği’nin bir yılda 40 tane gerçekleştirdiğini ve bu etkinliklerin 22 tanesinin her yıl düzenlendiğine dikkat çekti. Beşincisi düzenlenen Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresine araştırmacıların gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuiyeti dile getirerek teşekkür ve tebriklerini iletti.

Açılış konuşmalarının ardından, ilk gün “Sağlıkta Dijital Dönüşüm” ve “Sağlık Bilimlerinde Ekip Çalışması Bir Onkoloji Örneği” başlıklı iki ana oturum gerçekleştirildi. İkinci gün ise Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beden Eğitimi ve Spor, Beslenme ve Diyetetik, Sosyal Hizmet, Sağlık Yönetimi, Temel ve Klinik Bilimleri oturumları ile devam eden kongrede 30 ulusal ve 6 (İngiltere, Kanada, Hollanda ve Irak) uluslararası davetli konuşmacı kongreye katkı sağladı.