TÜB “DERGİ EDİTÖRYAL VE DİZİN BAŞVURU SÜREÇLERİ EĞİTİMİ” GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde, Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) Akademik Dergi Çalışmaları Alt Çalışma Grubu tarafından çevrim içi “Dergi Editöryal ve Dizin Başvuru Süreçleri Eğitimi” düzenlendi.

Moderatörlüğünü Balkan Medical Journal baş editörü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabiim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Koçak’ın yaptığı eğitimde, Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadri Kıran ve Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Caner Ekizceleroğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Trakya University Journal of Natural Sciences baş editörü Prof. Dr. Kadri Kıran konuşmasında, Dergi Editöryal Süreçleri başlığı altında makale seçimi, değerlendirme ve revizyon ile yayın süreçleri konusunda önemli bilgiler aktardı.

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dergisi baş editörü Dr. Öğr. Üyesi Caner Ekizceleroğlu, eğitimin dizin başvuru süreçleri bölümünde yaptığı konuşmasında Ulusal Dizin Başvuru Süreçleri ve Uluslararası Dizin Başvuru Süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Trakya Üniversiteleri Birliği üyeleri olan Bandırma Onyedi Eylül, Çanakkale Onsekiz Mart, Kırklareli, Tekirdağ Namık Kemal ve Trakya Üniversitesi’nden birçok katılımcı tarafından izlenen eğitim soru-cevap bölümüyle sona erdi.