TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE EDİRNE’NİN GELECEĞİ KONUŞULDU

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) tarafından düzenlenen ve Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 4. Uluslararası Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü Sempozyumu’nda Edirne masaya yatırıldı.
Dönem başkanlığını Kırklareli Üniversitesinin üstlendiği; Trakya Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin üye olduğu Trakya Üniversiteler Birliği ortak bilimsel çalışmalarına devam ediyor. Araştırmacı ve akademisyenlerin katıldığı 4. Uluslararası Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü Sempozyumu, “Edirne’nin Geleceği” alt başlığında çevrim içi üç oturumda gerçekleştirildi.
Edirne’nin tarihî, kültürel, sanatsal ve turizme dayalı kalkınma potansiyelinin ele alındığı sempozyum, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Sempozyum Koordinatörü Prof. Dr. Ayhan Gençler’in açılış konuşması ile başladı. Üniversitelerin mikro ölçekte şehirlerin ve bölgelerin, makro ölçekte ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerinde önemli rol oynadığını ifade eden Prof. Dr. Ayhan Gençler “Üniversiteler, ekonomik gelişmeye katkılarına ilaveten sosyokültürel alanda da gelişimin desteklenmesini sağlayarak entelektüel birikimin oluşumu ve yayılımında da olumlu etki sağlamaktadırlar. Çeşitli alanlarda sahip olduğu entelektüel sermaye ile eğitim, sağlık, mühendislik gibi çok farklı faaliyetler kollarında yeni açılımların yapılabilmesi için bilgi ve hizmet aktarımında bulunurlar. Bu bağlamda üniversitelerin araştırmacı yapıları ile bulundukları bölgeye yaptıkları katma değer çok daha fazla olabilmektedir.” dedi.
Pandeminin üniversitelerin şehrin dinamiklerine sağladığı katkının ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdiğini ifade eden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat “Üniversiteler; ekonomik sektörlerin gelişmesi, göçün önlenmesi, girişimci ruhunun yaygınlaştırılması gibi birçok alanda şehirlerin kalkınmasında önemli roller oynuyor. Birçok farklı nedenden dolayı sanayilerin büyükşehirler ve çevresinde yoğunlaşması ile bu bölgelere yoğun bir göç dalgası yaşanmaktadır. Bu dalga neticesinde göç veren yerleşim yerlerinde üretim ve istihdam da doğal olarak negatif yönde ilerliyor. İşte öğrencilerin bir şehre gelmesiyle başta hizmet sektörü olmak üzere yeni istihdam alanları oluşuyor. Bu durum kent ekonomisine katkı sağladığı gibi nüfusun büyükşehirlerde yığılmasına ve yeni göçler verilmesine de engel oluyor.” dedi.
Bölgesel kalkınmada üniversitelerin oldukça önemli ve belirleyici bir rolü olduğunu vurgulayan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin “Edirne, tarihî mirasımızı ve kültürel zenginliğimizi en iyi yansıtan şehirlerden. Bu özelliğinden ötürü sempozyumun Edirne’de, Trakya Üniversitesinde düzenlenmesi çok önemli. Sempozyumda Edirne’nin tarihî, kültürel, endüstriyel, beşeri ve sosyal kalkınma alanlarındaki gelişimlerinin ele alınacağı akademik çalışmalar ışığında şehrin kısa, orta ve uzun vadedeki vizyonu şekillenecek, geleceğine ışık tutulacak ve yön verilecektir.” dedi.
Bölgesel kalkınmada üniversitelerin rolünü Trakya Üniversitesi özelinden açıklayan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu “Akademik ve idari olmak üzere 5 bin çalışanı, 42 bin öğrencisi ile şehir yaşamında önemli bir yere sahibiz. Pandemiyle birlikte bir kez daha gördük ki şehirler, öğrenci olmadığında suyu çekilmiş değirmen gibi kalır ve mahzunlaşır. Öğrenciler, bir şehre anlam ve değer katarken hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük katkı sağlarlar.” dedi.
Üniversitelerin görevi ve rolünün sadece eğitim olmadığını dile getiren Rektör Tabakoğlu “Üniversitelerin topluma hizmet etme sorumluluğu vardır. Biz, Hastanemizle bölgemize sağlık hizmetini sunuyoruz. Teknopark’ı, TÜTAGEM ve diğer laboratuvar altyapısı ile bölgenin AR-GE, bilimsel araştırma ve ihtiyaç olan teknolojik donanım ihtiyacını karşılıyoruz. Üniversiteleri insan yetiştiren fabrikalar olarak da düşünebiliriz. Lise mezunu gençlerimizi, meslek yaşamlarına hazırlarken bilim insanı ve akademisyen olarak da yetiştirmeye dikkat ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
Teknoloji, AR-GE, inovasyon, istihdam ve patent gibi birçok alanda da Trakya Üniversitesinin faaliyet gösterdiğini ifade eden Rektör Tabakoğlu “Teknoparkımızda 110 şirkette çoğu lisansüstü eğitim almış 370’e yakın yetişmiş iş gücünü istihdam ediyoruz. Üretime katkıda bulunan, AR-GE ve inovasyonun merkezi Teknoparkımızda gerçekleştireceğimiz bir buluş belki de ülkenin kaderini değiştirecektir. Aynı zamanda meslek yüksekokullarımızda 3+1 Eğitim Sistemi ve 4 yıllık okullarımızda 7+1 sistemiyle öğrencilerimizi bölgemizdeki tüm sanayi kuruluşlarıyla buluşturuyoruz. Böylece hem öğrencilerimiz buralarda tecrübe edinerek mezun oluyorlar hem de iş yerlerimizin ara eleman bulma ihtiyacına cevap vermiş oluyoruz. Bu şekilde üniversite-sanayi iş birliklerine de güzel açılımlar getirmiş oluyoruz. Üniversitemiz bünyesindeki TÜTAGEM’in yapamayacağı tahlil yok. Bütün sanayi kuruluşlarının ve çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu analizlerin yapılmasında, ürünlerin değerlendirilmesinde katkıda bulunuyor. Teknoloji Transferi Merkezi ile patentlere, buluşlara ve önemli projelere imza atıyoruz. En son 3.3 milyon avroluk bütçesiyle türünün en yüksek bütçeli sınır ötesi iş birliği projesi olan ‘Mavi Büyüme için Sınır Ötesi İş Birliği: Mavi Büyüme Laboratuvarları’ isimli bir uluslararası projeye imza attık. Bu çapta büyük projelere imza atmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.
Trakya Üniversitesi öğrencilerinin sosyal sorumluluk projeleri ve öğrenci topluluklarının faaliyetleri ile de şehre büyük katkılar sunduğunu belirten Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu “Öğrencilerimizden ders içerikleri kapsamında sosyal sorumluluk projeleri üretmelerini istiyor, bu şekilde hem toplumsal konulara ve sorunlara duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlıyor hem de kentimizi, bölgemizi ilgilendiren meselelerle yakından ilgilenmiş oluyoruz. 100 öğrenci topluluğumuz yine üniversite ve şehrimizle ilgili projeler geliştirmek için uğraşıyorlar.” dedi.
Balkanların Trakya Üniversitesinin özel ilgi ve uzmanlık alanı olduğunu dile getiren Rektör Tabakoğlu “Balkanların her şehrinden bir öğrencimiz, her şehrinde bir mezunumuz var. Türkçe bilen, Edirne’yi ve Türkiye’yi tanıyan öğrencilerimiz ile ihracatçımızın ekonomik ve ticari faaliyetlerine de destek oluyoruz. Edirne’nin geleceği açısından bunu çok önemli buluyorum. Mezunlarımızın sayısı arttıkça bu durumun kıymeti daha iyi anlaşılacak. Yetiştirdiğimiz evlatların ülkelerinde söz sahibi olmaları hem ülkemizin hem Edirne’nin kalkınmasına vesilesi olacaktır.” ifadelerini kullandı.
Edirne’nin tarihî, kültürel ve sanatsal yaşamına da sahip çıktıklarını ve yön verdiklerini ifade eden Rektör Tabakoğlu “Ecdadımızın mirası beş tarihî binamızda eğitim ve müzecilik faaliyetlerinde bulunuyoruz. Mimar Kemaleddin’in eseri tarihi gar binasında Güzel Sanatlar Fakültesi, askeri kışlada Mimarlık Fakültesi, Edirne Sarayı’nın bahçesinde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Sultan II. Bayezid Külliyesi’nde ödüllü müzelerimizle misafirlerimize medeniyetimizin en güzel örneklerini sunuyoruz. Üstlendiğimiz kazı ile Edirne Sarayı’nı tekrar turizme kazandırabilirsek Edirne’nin turizmin hareketliliğini iki katına çıkaracağız. 75 kişilik dev bir kadrosuyla Balkan Senfoni Orkestra’mız hem bölgenin hem Balkanların en büyük orkestrası. Tüm gücümüzle bu coğrafyaya sanatla ve kültürle dokunmaya çalışıyoruz.” dedi.
Üniversitelerin bir hekim edasıyla ait oldukları şehirleri muayene ettiğini ve ihtiyaçlarını belirlediğini söyleyen Rektör Tabakoğlu konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:
“Üniversiteler, bilimsel ortamda tartışıp yol göstererek yetki ve sorumlulukları çerçevesinde şehrin nabzını tutan önemli kuruluşlar. Bugün de çok kıymetli bilim insanları üç oturumda Edirne’yi masaya yatıracaklar, önemli çıktılar sağlayacaklar. Bu değerli veriler bir kitapta toplanarak tüm paydaşlarımızın ve araştırmacılarımızın kullanımına sunulacak. Tüm yönleriyle oldukça önemli olan bu sempozyumun düzenlemesinde başta TÜB üyesi üniversitelerin rektörlerine, emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.”
TÜB Dönem Başkanı olarak son açılış konuşmasını gerçekleştiren Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, üniversitelerin bölgesel kalkınma arayışında güçlü birer aktör olmakla birlikte sürdürülebilir kalkınma amacına hizmet eden kurumsal bir yapı olduğunu dile getirerek “Üniversiteler hem bölgesel hem küresel olabilme kabiliyetiyle bölgesel kalkınmada kamu harcamaları açısından en düşük maliyetle en yüksek başarı ve verimin elde edilmesine katkı sağlamaktadır. Böylece üniversiteler, ‘Küresel Düşün Yerel Uygula’ stratejisini en iyi hayata geçirebilecek ve çevresine yön verecek, yol gösterecektir. İşte bu konuların detaylarıyla incelendiği Uluslararası Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü sempozyumlarından 4’üncüsünü Edirne’nin Geleceği temasıyla gerçekleştiriyoruz. Yapılan bu faaliyet aslında bir anlamda da YÖK’ün bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma hedefi ile de örtüşmektedir. Bugünkü faaliyetle Trakya Üniversitesinin şehre, ülkeye ve dünyaya sunduğu pek çok dinamik ve özellikten sadece turizm potansiyeli, turizme olan katkıları, sanatsal ve kültürel etkinliklerini ele alacağız.” ifadelerini kullandı.
Bölgesel Kalkınmada Turizmin Önemi, Bölgesel Kalkınmanın Dinamikleri ve Sanatsal, Kültürel Mirasın Bölge Kalkınmasına Etkisi isimli üç oturumda düzenlenen “4. Uluslararası Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü-Edirne’nin Geleceği” sempozyumunu https://www.youtube.com/watch?v=-SWA26cPM4M linkinden izleyebilirsiniz.