TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BALKANLARDA TIP EĞİTİMİNE YÖN VERDİ…

Balkanlarda tıp eğitiminde akreditasyonun konuşulduğu ilk bilimsel etkinlik olma özelliğini taşıyan “1. Uluslararası Balkan Tıp Eğitimi Sempozyumu”, Trakya Üniversiteler Birliği’nin (TÜB) destekleriyle, dönem başkanı olan Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Edirne’de gerçekleştirildi. Edirne’de tıp eğitiminin başlamasının 531. yılında, eğitimin başladığı Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi’nde düzenlenen sempozyuma, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Tuzla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nermina Hadzigrahic, Dış İşleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Edirne Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek ile çok sayıda akademisyen katıldı.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Krizantem Quartet topluluğunun müzik dinletisiyle başlayan sempozyumun açılışında bir konuşma gerçekleştiren Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Edirne’de tıp eğitiminin başladığı yerde ve başlangıç yıl dönümünde Balkanları da içerisine alan bir etkinlik düzenlemekten duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Üniversitemizin Balkanlar misyonuna katkı sağlayacak bu etkinlik sayesinde YÖKAK Başkan Yardımcısı, Trakya ve Balkan üniversiteleri ile akreditasyon süreçlerinde edindiğimiz tecrübeleri paylaşacağız. Sempozyumun önümüzdeki yıllarda farklı Balkan ülkelerinde farklı temalarda düzenlenerek devamlılığının sağlanacağına inanıyorum.” dedi.

Dış İşleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, “Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi sadece iyi hekimler yetiştirmiyor, aynı zamanda çevresine duyarlı tıp insanları yetiştirme misyonunu başarıyla yerine getiriyor. Trakya Üniversitesi’nin başarıyla sürdürdüğü Balkanlar vizyonu, Ülkemizin Balkan dış politikasıyla önemli benzerlikler taşıyor. Türkiye, dış politikada Balkanları kucaklayıcı ve paylaşımcı bir çizgide ilerlerken, Trakya Üniversitesi de yükseköğretimde edindiği bilgileri ve tecrübeleri bu toplantılar sayesinde Balkanlarla paylaşıyor. Sağlık koşulları ülkeler arasında farklılık gösterebilir fakat bilgi ve tecrübe farklılığı insan sağlığında büyük sorunlara yol açabilir. Trakya Üniversitesi bölgeye yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlerle tıp eğitimi ve uygulamasında tecrübesini aktararak Balkanlara umut kapısı olmaya devam ediyor. Bir Türk diplomat ve Balkan damadı olarak Trakya Üniversitesi ile gurur duyuyorum. Bu sempozyum Trakya Üniversitesi’nin Balkanlara verdiği önemi ve kattığı değeri bir kez daha gözler önüne seriyor.” dedi.

Edirne ve Trakya Üniversitesi’ni tanıtarak başladığı konuşmasında tıpta ölçülebilir değerler üzerine hareket edildiğini söyleyen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu “Tıp eğitimimiz nasıl? Ölçülebilir ve değerlendirilebilir mi? Bu soruların cevabı akreditasyonda saklıdır. Tıp Fakültemiz, Trakya Üniversitesi’nde fakülte olarak akredite olan ilk birim. Uluslararası akreditasyon bizim için çok önemli. Kalitesi uluslararası standartlarla onaylanmış, Balkanların en önemli kurumu olan Trakya Üniversitesi, tecrübe ve bilgisini yine Balkanlarla paylaşmak istiyor. Misyonu ve vizyonu Balkanlar olan Trakya Üniversitesi, bu coğrafyadaki hekimlerin iyi yetişmesinden de sorumludur. Bu sorumluluğu yoğun bir şekilde hissettiğimiz için bu toplantıyı organize ettik.” dedi. Eğitimin bir tecrübe işi olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, “İlk olarak yetiştirilmek istenen hekimlerin donanımlarını belirlemek lazım. Bunu bir bütün halinde sarmal olarak iç içe şekilde hayata geçirmelisiniz. Biz tıp eğitiminin tüm bilgi ve donanımına sahip doktorlar yetiştirmenin yanı sıra çevresine ve yaşadığı dünyaya duyarlı bireyler yetiştirmek istiyoruz. Bu yaklaşımımızı tüm eğitim sistemimizin içerisine entegre edeceğiz.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım’ın “Yükseköğretimde Akreditasyon Süreçleri” konuşmasıyla başlayan ve tüm gün süren oturumlarda Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Demiral Yılmaz “21. Yüzyılda Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi”, Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek “Tıp Eğitimi Programları Akreditasyon Süreçleri”, Türk Tıp Eğitimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Melih Elçin “Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Simülasyonun Yeri”, Tuzla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nermina Hadzigrahic “Review of the Standards for Accreditation of Medical Programs in Bosnia and Herzegovina”, Tiran Tıp Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Xledadin Dracini “Actual Accreditation Process of University of Medicine” isimli sunumlarını gerçekleştirdi. Sempozyum, Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir’in başkanlığındaki “Akreditasyon Süreçlerinde Deneyimlerin Değerlendirilmesi” isimli panel ve kapanış konuşmaları ile son buldu.