Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, 6-8 Ekim 2016, Çanakkale

Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, 6-8 Ekim 2016, Çanakkale

 

Önemli Tarihler

Başvuru ve özetlerin gönderilmesi için son tarih: 2 Eylül 2016

Kabul edilen bildirilerin duyurulması: 9 Eylül 2016

Sempozyum programının ilanı: 9 Eylül 2016

Tam bildiri metinlerinin gönderilmesi: 30 Eylül 2016

Sempozyum tarihleri: 6-8 Ekim 2016

Bildiri kitabının basımı: Aralık 2017

 

Çağrılı Konuşmacılar

  • Prof. Dr. Justin A. McCarthy, Distinguished Professor of History at the University of Louisville, Kentucky, USA.
  • Prof. Dr. Machiel Kiel (Hollanda), Hollanda Araştırma Enstitüsü – Nederlands Instituut in Turkije – Netherlands Institute in Turkey
  • Prof.Dr. Gregory Jusdanis, The Ohio State University, Department of Greek and Latin, Director of Modern Greek Studies Faculty, Columbus, USA.