Trakya Üniversiteler Birliği “Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Çıktılarını Geliştirme ve Ölçme Değerlendirme” Seminerine Davetlisiniz. Tarih: 29.05.2024

TRAKYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ

“Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Çıktılarını Geliştirme ve Ölçme Değerlendirme” Çevrim İçi Seminerine Davetlisiniz.

Tarih: 29 Mayıs 2024 Çarşamba Saat 14:00

Microsoft Teams Erişim Adresi 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWRiMzMwNDAtNTRmMy00YmEzLTg2ZGQtZGI0YzJlMGQyNGIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2261333cfb-1282-45f8-8f99-e4db744bf0fd%22%2c%22Oid%22%3a%22569cf73f-4604-4194-a024-9629bf9f358e%22%7d

Kısaltılmış Erişim Adresi: https://l24.im/CnuBlkG

Etkinliklerimizi Takip İçin