Program Geliştirmede Öğretim Farkındalığı “Yükseköğretimde Öğretim Süreçlerine Yönelik Farkındalık Paylaşımı” Semineri Düzenlendi. Tarih: 08 Mayıs 2024

Program Geliştirmede Öğretim Farkındalığı “Yükseköğretimde Öğretim Süreçlerine Yönelik Farkındalık Paylaşımı” çevrim içi semineri düzenlendi.

Program Geliştirmede Öğretim Farkındalığı “Yükseköğretimde Öğretim Süreçlerine Yönelik Farkındalık Paylaşımı” Çevrim İçi Semineri’ne  Trakya Üniversiteler Birliği Alt Kurul Dönem Başkanı ve Tekirdağ Namık Kemal  Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat TAŞANTrakya Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARAS, moderatör olarak Tekirdağ Namık Kemal  Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Rıfat BİRCAN, sunumları ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi‘nden Prof. Dr. Bülent GÜVEN ve Doç. Dr. Serdar ARCAGÖK, Trakya Üniversiteler Birliğine üye üniversitelerin yanı sıra ülkemizin önde gelen üniversitelerinden program geliştirme alanında çalışan çok sayıda akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin, açılış konuşmasını yapan Tekirdağ Namık Kemal  Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat TAŞAN,  öğrenim sürecinde ilke model ve teknik kavramlara bakış, öğretim modellerine genel bakış, öğretimde yeni yaklaşımlar, örnek öğretim uygulamaları konularını içeren Seminerimizin katılımcılara ve öğrencilerimize büyük katkılar  sağlayacağını belirtti.

Etkinliğin moderatörlüğünü Tekirdağ Namık Kemal  Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Rıfat BİRCAN üstlenirken, ilk sunumu  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi‘nden Prof. Dr. Bülent GÜVEN, ikinci sunumu  Doç. Dr. Serdar ARCAGÖK tarafından yapıldı.

Seminerin soru-cevap bölümü, katılımcıların konu ile ilgili soru, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi. 

Etkinliklerimizi Takip İçin

http://www.tub.gov.tr/
https://twitter.com/tub_govtr
https://www.instagram.com/tub_govtr/
https://www.youtube.com/@trakyauniversitelerbirligi4319