Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) “Meslek Yüksekokulları Koordinasyonu Alt Çalışma Grubu Dış Akran Değerlendirme Toplantısı” Tarih: 29.04.2024

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) “Meslek Yüksekokulları Koordinasyonu Alt Çalışma Grubu Dış Akran Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.

Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu‘ndan yönetici ve akademisyenlerin değerlendirici olarak yer aldığı ziyaret Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde 29 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşti.

Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ümit GÜLYÜZ, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Mehmet Erol ÇOPUR ve Öğr. Gör. Ali Tuna DİNÇER, Öğretim Elemanları Dr. Öğr. Üyesi Mehtep AĞIRGAN, Öğr. Gör. Esra KOÇ, Öğr. Gör. Gözde ÇİLİNGİR ile Yüksekokul Sekreteri Gürcan ÜZREK akran değerlendirmesi amacıyla dış paydaş olarak Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiMuratlı Meslek Yüksekokulu‘nu ziyaret etmişlerdir. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bahar SÖZÜBEK, Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Özkan SARISOY ve Öğr. Gör. Dr. Şifa DÜBÜŞ, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oktay ASUTAY ve Öğr. Gör. Dr. İlknur ERGÜN ile Yüksekokul Sekreteri Fatih ŞİMŞEK tarafından karşılanan ekip Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu‘nu Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) kriterleri doğrultusunda değerlendirmiştir.

Etkinliklerimizi Takip İçin
http://www.tub.gov.tr/
https://twitter.com/tub_govtr
https://www.instagram.com/tub_govtr/
https://www.youtube.com/@trakyauniversitelerbirligi4319