Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) “Ar-Ge, İnovasyon ve Fikri Mülkiyet Hakları Bilgi Günü” Düzenlendi. Tarih: 22 Nisan 2024

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) “Ar-Ge, İnovasyon ve Fikri Mülkiyet Hakları Bilgi Günü” düzenlendi.

“Ar-Ge, İnovasyon ve Fikri Mülkiyet Hakları Bilgi Günü” Semineri’ne  Trakya Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARAS, moderatör olarak Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden Öğr. Gör. Dr. Mustafa Cem ALDAĞ, sunumları ile Türk Patent ve Marka Kurumundan Cengiz ADANURTrakya Üniversiteler Birliğine üye üniversitelerin yanı sıra ülkemizin önde gelen üniversitelerinde çalışan çok sayıda akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin, açılış konuşmasını yapan Trakya Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARAS, 8 Kasım 2022 tarihinde devralınan dönem başkanlığının 42. etkinliği olarak düzenlenen “Ar-Ge, İnovasyon ve Fikri Mülkiyet Hakları Bilgi Günü” ile günümüzün önemli konularından biri olan patentleme süreçlerinde öğrencilerimizin ve  akademisyenlerimizin karşılaştıkları sorulara cevapların yer alacağını vurguladı.

Etkinliğin moderatörlüğünü Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden Öğr. Gör. Dr. Mustafa Cem ALDAĞ üstlenirken, Türk Patent ve Marka Kurumundan Cengiz ADANUR, sunumunu gerçekleştirdi. Sunumunda ar-ge, inovasyon, fikri mülkiyet hakları, patent süreçleri ve patentlemenin sunduğu fırsatlar ve süreçlerde dikkat edilmesi gerekli noktalar konuşuldu.

Seminerin soru-cevap bölümü, katılımcıların konu ile ilgili soru, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.

Etkinliklerimizi Takip İçin 

http://www.tub.gov.tr

https://twitter.com/tub_govtr

https://www.instagram.com/tub_govtr/

https://www.youtube.com/@trakyauniversitelerbirligi4319