Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) Proje Yazma Eğitimi (TÜBİTAK-ARDEB-TEYDEB Programları) Gerçekleştirildi. Tarih:02.04.2024

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) “Proje Yazma Eğitimi (TÜBİTAKARDEBTEYDEB Programları)” gerçekleştirildi.

Proje Yazma Eğitimi (TÜBİTAK-ARDEB-TEYDEB Programları)’ne üye üniversitelerden çok sayıda akademisyen ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt ERENOĞLU, “Proje Yazma Eğitimi (TÜBİTAKARDEBTEYDEB Programları)” ile öğrencilerimizi de proje kaynaklarına yöneltip sistem içerisinde konumlandırıp motive edecek çalışmalar içerisinde olduklarından bahsetti. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR‘ın vizyonu ve Trakya Üniversiteler Birliği’ne üye tüm Üniversite Rektör ve Yardımcıları ile bu iradeye sahip çıkarak başarılı sonuçlara ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Etkinliğin moderatörlüğünü üstlenen Trakya Üniversiteler Birliği Genel sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARAS  Trakya Üniversiteler Birliği kapsamında gerçekleşen proje eğitimi etkinliklerinin Üniversitelerimizin proje sayılarına etkisini vurgulayarak, geçtiğimiz hafta açıklanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde faaliyet gösteren Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) 2209A/B projeleri kapsamında Üniversitelerimizin başvuru ve kabullerindeki  önemli artışa dikkat çekti.

Sunumu yapan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Doç. Dr. Sercan KARAV, “Proje Yazma Eğitimi çerçevesinde sunumunu gerçekleştirerek deneyimlerini ve proje yazma adımlarını paylaştı. Sunumun sonrasında eğitimin soru-cevap bölümü, katılımcıların konu ile ilgili soru, görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

Etkinliklerimizi Takip İçin 
http://www.tub.gov.tr
https://twitter.com/tub_govtr
 https://www.instagram.com/tub_govtr/
https://www.youtube.com/@trakyauniversitelerbirligi4319