Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) ”2.Balkan Tıp Eğitim Sempozyumu” Gerçekleştirilecektir. Tarih: 08 Aralık 2023

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) Etkinlikleri Kapsamında

2. Balkan Tıp Eğitimi Sempozyumu Gerçekleştirilecektir.

Tarih: 08 Aralık 2023(Cuma)

Sempozyum Programı

 8 Aralık 2023 Cuma

Toplantı Kimliği : 971 1947 1726 Parola: 47798

Davet Bağlantısı: https://zoom.us/j/97119471726?pwd=WlRLSkVIb1JkYVVVWU5DdUpEMGdqQT09

Saat Etkinlik
09.00-09.45 Açılış –        Açılış

–        ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt ERENOĞLU konuşması

–        ÇOMÜTF Dekanı Prof. Dr. Muammer KARAAYVAZ konuşması

09.45-10.00 Ara
10.00-10.45 Konferans Prof. Dr. Hilal BATI

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD

COVID-19 Dönemi Uzaktan Eğitim Deneyimleri

10.45-11.00 Ara
11.00-11.45 Konuşma Prof. Dr. Burcu TOKUÇ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD

Teknoloji Çağında Tıp Eğitimi

11.45-13.00 Öğle Arası
13.00-14.30 Konferans Moderatör: Prof. Dr. Ramazan Cüneyt ERENOĞLU

Balkan Ülkelerinde COVİD 19 dönemi Tıp Eğitimi Deneyimleri

1.     Konuşmacı-Tuzla Univ. Rektörü

Prof. Dr. Nermina Hadzigrahic

2.     Konuşmacı –Tetova Univ.                            Asst. Prof. Dr. Driton Selmani

14.30-14.45 Ara
14.45-16.30 Forum Dijitalleşen Dünyada Hekim Yetiştiren Eğiticilerin Sahip Olması Gereken Yetkinlikler

–        Prof. Dr. M. Kemal ALİMOĞLU (Forum Başkanı)

–        Öğretim Üyeleri

–        Mezuniyet Öncesi Dönem Öğrencileri

–        Mezuniyet Sonrası Dönem Öğrencileri

Symposium Program

 08.12.2023, Friday

 

Time Activity
09.00-09.45 Opening –        Opening speech

–        Rector of Çanakkale Onsekiz Mart University, Prof. Dr. Ramazan Cüneyt ERENOĞLU

–        Dean of Faculty of Medicine, Çanakkale Onsekiz Mart University, Prof. Dr. Muammer KARAAYVAZ

09.45-10.00 Break
10.00-10.45 Presentation Prof. Dr. Hilal BATI

Ege University Faculty of Medicine, Department of Medical Education

Distance Education Experiences During COVID-19

10.45-11.00 Break
11.00-11.45 Presentation Prof. Dr. Burcu TOKUÇ

Tekirdağ Namık Kemal University Faculty of Medicine, Department of Medical Education

Medical Education in the Age of Technology

11.45-13.00 Lunch Break
13.00-14.30 Presentation Moderator: Prof. Dr. Ramazan Cüneyt ERENOĞLU

COVID 19 Medical Education Experiences Abroad

·       1st speaker from Rector of Tuzla University

Prof. Dr. Nermina Hadzigrahic

(13.00-13.45; 30 min presentation, 15 min Q&A)

 

·       2nd speaker from Tetova University

Asst. Prof. Dr. Driton Selmani

(13.45-14.30; 30 min presentation, 15 min Q&A)

14.30-14.45 Break
14.45-16.30 Forum Competencies that Educators Training Physicians Must Have in a Digitalizing World

·       Prof. Dr. M. Kemal ALİMOĞLU (Forum President)

– Faculty Members

– Pre-Graduate Students

– Post-Graduate Students

Etkinliklerimizi Takip İçin

http://www.tub.gov.tr

https://twitter.com/tub_govtr

https://www.instagram.com/tub_govtr/

https://www.youtube.com/@trakyauniversitelerbirligi4319