TRAKYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ (TÜB) 7.LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONGRESİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR TARİH: 7-8 ARALIK 2023

 

Bildiri Başvuruları İçin :  tublok2023.trakya.edu.tr

Bildiri Son Kabul Tarihi : 01 Ekim 2023

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı : 13 Kasım 2023

Kongre Programının İlanı : 20 Kasım 2023

 

TRAKYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ