TRAKYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ TÜBİTAK ARDEB VE TEYDEB DESTEKLERİNE YÖNELİK PROJE YAZMA EĞİTİMİ DÜZENLENECEKTİR 24 MAYIS 2023 SAAT: 09.30-16.00

TRAKYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ
TÜBİTAK ARDEB VE TEYDEB DESTEKLERİNE YÖNELİK PROJE YAZMA EĞİTİMİ

Trakya Üniversiteler Birliği’ne üye üniversitelerimizde proje kültürünün yaygınlaştırılması, projelerin nitelik ve niceliklerinin arttırılması amacıyla TÜBİTAK ARDEB ve TEYDEB projelerine yönelik proje yazma eğitimi düzenlenecektir.

Eğitim 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü Saat: 09:30-16:00 arasında Microsoft Teams vasıtasıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Microsoft Teams Toplantı Erişim Adresi :

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aWLTe_quQeKdpeeHBHWf4-sMutZbmUAhCSq6vjOzs1GA1%40thread.tacv2/1683714565776?context=%7b%22Tid%22%3a%2223935cc7-7711-4713-8e10-eb2cc1a68dcd%22%2c%22Oid%22%3a%2230375f70-d485-4be2-863f-89f2f6ff66bf%22%7d

Toplantı Kimliği : 383 659 234 72

Parola : pmM4vd

Ön Kayıt Formu :

https://forms.gle/fJQ8Tiqh5XxUndgc9

Kimlik İle Katılma Bağlantısı :

https://www.microsoft.com/tr-tr/microsoft-teams/join-a-meeting

ETKİNLİKLERİMİZİ TAKİP İÇİN

http://www.tub.gov.tr
https://twitter.com/tub_govtr
https://www.instagram.com/tub_govtr/
https://www.youtube.com/@trakyauniversitelerbirligi4319