TRAKYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ (TÜB) ARKEOLOJİ AÇG TARAFINDAN ARKEOLOJİ, TARİH VE SANAT TARİHİ BULUŞMALARI ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) kapsamında Arkeoloji AÇG tarafından organize edilen “Arkeoloji, Tarih ve Sanat Tarihi Buluşmaları” etkinliği 28 Nisan 2023 saat 14.00 de çevrim içi olarak gerçekleşti.

Moderatörlüğünü TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice KALKAN’ın  üstlendiği etkinliğe  TNKÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Celalettin VATANDAŞ, TÜB Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARAS ve Trakya Üniversiteler Birliğine üye üniversitelerden çok sayıda akademik personel ve  öğrenci katıldı.

TNKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ açılış konuşmasında “Üniversiteler eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde ve bilimsel çalışmaların yapılmasında ve topluma hizmet sunma noktasında kurumsal eğitim yapılarıdır. Üniversitelerin tarihinde ve bilim tarihinde Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlere ilişkin tartışmaların ne kadar köklü ve kapsamlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri uzmanlık alanlarına göre olguya, nesneye, inceleyeceği konuya biraz farklı pencerelerden, farklı bakış açılarıyla bakıyorlar. Biz sosyal bilimciler tarihçi, filolog, arkeolog veya sanat tarihçisi olabiliriz. İnsanlığın, toplumun, çalıştığımız bölgenin tüm geçmişine yönelerek, bu alandaki somut ve somut olmayan insanlığın mirasını ortaya çıkarmaya çalışmak ve bugüne taşımak bizim sorumluluk alanlarımız içerisinde yer alıyor. Bugün burada Arkeoloji ve Sanat Tarihi alanlarında konunun uzmanları bir araya geldi. Trakya Üniversiteler Birliği paydaşları olarak etkinliğin verimli geçmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Program kapsamında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep KOÇEL ERDEM “Perinthos Kazıları”, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülay APA KURTIŞOĞLU “Edirne Yeni Saray Kazıları”, Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Olcay TURAN “Khersonesos Thrakia’da İnşa Edilen Savunma Yapıları”, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eylem GÜZEL “Somut Olmayan Kültürel Miras Kapsamında Balıkesir Geleneksel El Sanatları”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nurettin BATARAY “Çanakkale Prehistorik Dönem Arkeolojik Yüzey Araştırması (Capas) 2022: Bayramiç ve Çevresi”,  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Feride İmrana SIDDIKI “Balıkesir Kuvâ-yi Milliye Müzesi Müzesi’ndeki Bizans Dönemi Haçlarından Örnekler”,  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TÜRK “Eskiçağ’da Balıkesir”,  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TERCANLIOĞLU “Kyzikos Antik Kenti Arkeolojik Kazı Çalışmaları 2022”,  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YAMAN “Çanakkale Merkez, Ezine ve Bayramiç İlçeleri 2022 Yılı Yüzey Araştırması” ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Eser ÇALIKUŞU “Bursa Şahadet Camii Üzerine Bir Değerlendirme” isimli sunumlarını gerçekleştirdiler.