TRAKYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ ARKEOLOJİ AÇG TARAFINDAN ARKEOLOJİ, TARİH VE SANAT TARİHİ BULUŞMALARI ETKİNLİĞİ DÜZENLENECEKTİR 28 NİSAN 2023 SAAT 14:00

Zoom Platformu Toplantı Erişim Adresi : 

https://us06web.zoom.us/j/84074761755?pwd=WU5zYk15TUNENXJ5aGdncGU4eFRLZz09

Toplantı Kimliği : 840 7476 1755

Parola : 869975

Etkinliklerimizi Takip İçin

http://www.tub.gov.tr
https://twitter.com/tub_govtr
https://www.instagram.com/tub_govtr/
https://www.youtube.com/@trakyauniversitelerbirligi4319