KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE “PROJE MENTÖRLÜK ve DENEYİM PAYLAŞIMI” PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Trakya Üniversiteler Birliği 10. Yıl etkinlikleri kapsamında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Dönem Başkanlığı’nda 14 Aralık 2022 Çarşamba günü 10.00-12.30 saatleri arasında Kırklareli Üniversitesi’nin ev sahipliğinde “Proje Mentörlük/Deneyim Paylaşımı” paneli düzenlendi.

Kırklareli Üniversitesi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan panele TÜB Alt Kurul Dönem Başkanı olan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz ÇAKICI; TÜB Alt Kurul Üyeleri; Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ünal ÇAĞLAR ve Prof. Dr. Meryem ÇAMUR DEMİR, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Okhan AKDUR, TÜB Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Mustafa ARAS ve TÜB Üyesi üniversitelerimizden akademisyenler katıldı.

Kırıklareli Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Başkanı Öğr. Gör. Çiğdem OVACI BEJİ’nin moderatörlüğünü yaptığı panelde; gerçekleştirilen açılış konuşmalarının ardından panalistler Projelerden Sorumlu Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Doğan ÜNAL Erasmus+ KA204 Programı kapsamında “E-Care Evde Palyatif Bakım için Açık ve Uzaktan Eğitim” projesi; Eğitim Öğretim Geliştirme Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Alaettin İŞERİ Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında “Kırklareli Üniversitesi-Öğrenmeyi Öğrenme İçin Eğitici Eğitimi Programı” projesi; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Özge SIĞIRCI TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında “Geri Dönüştürülmüş Malzemeden Sürdürülebilir Ürün Mesajlarının Tüketici Algısı ve Davranışı Açısından İncelenmesi” projesi; Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Pelin DİKMEN YILDIZ European Cooperation in Science and Technology-COST Association kapsamında “Prenatal Ruh Sağlığı ve Doğum İlişkili Ruh Sağlığı” COST Aksiyonu projesi, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Erdal İMAMOĞLU TÜBİTAK 1002- Hızlı Destek Programı kapsamında “Dickson Polinomları ve (K+1)-İnci Tür Dickson Polinomları ile Ayrık Polinom İnterpolasyonu” projesi; hakkında bilgi ve deneyim paylaşımında bulundular.