VI. LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONGRESİ ÖZET BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Trakya Üniversiteler Birliği 10. Yıl etkinlikleri kapsamında 17-18 Kasım 2022 tarihlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde yüzyüze katılımla düzenlenmesi planlanan VI. Lisansüstü Öğrenci Kongresi’ne özet bildiri göndermek için son tarih 21 Ekim 2022’dir.

Kongreye ait detaylı bilgiye http://tublok.com adresi üzerinden erişim sağlanabilmektedir.