TRAKYA’NIN GELECEĞİ VE BÖLGESEL KALKINMA DEĞERLENDİRİLDİ

Trakya Üniversiteler Birliği’nin (TÜB) ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin (ÇOMÜ) işbirliğinde düzenlenen “5. Uluslararası Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü Trakya’nın Geleceği Sempozyumu” çevrimiçi olarak gerçekleşti. Trakya’nın Geleceği temasıyla iki gün süren sempozyumda, Trakya özelinde bölgesel kalkınmayı etkileyen konular ele alındı.

ÇOMÜ ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasını ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Pelin Kanten gerçekleştirdi. Küreselleşme ve bölgesel kalkınmanın ilişkisine ve önemine değinen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Pelin Kanten, üniversitelerin, rekabetçi ve yenilikçi bölgesel gelişmenin temel unsurları olduğunu söyledi.

Bölgesel kalkınmada bilginin ticarileştirilmesi ve üretim faktörüne dönüştürülmesini üniversitelerin sağladığını ifade eden Prof. Dr. Pelin Kanten, “Beşeri sermaye yaratarak ekonomik gelişmeye katkı sağlayan üniversiteler, bölgesel düzeyde rekabet edilebilirlik, bilgi ve yeteneklerin bulunabilirliği gibi hususlarda bölgesel ekonomik gelişmenin anahtar unsurları olmaktadır. Üniversitelerin bulundukları bölgeye temel olarak istihdam kaynağı yarattığını, mal ve hizmet alım döngüsünün devamlılığını sağladığını, sosyo-kültürel alt yapıyı oluşturmaya destek verdiğini ifade etmek mümkündür” şeklinde konuştu.

Sürdürülebilir kalkınma ve üniversite ilişkisinin önemini anlatan Prof. Dr. Pelin Kanten, Trakya Üniversiteler Birliği’nin hem ülke ekonomisi hem de bölge ekonomisine katkı sağlama hedefiyle yürüttüğü işbirliği ve ortaklıkları her geçen gün daha ileri taşıdığını ifade etti.

Bandırma Üniversitesinin Trakya Üniversiteler Birliği’ne katıldığı günden bu yana birlik etkinliklerine heyecanla iştirak ettiklerini vurgulayan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alparslan Serel, 5’inci kez düzenlenen bölgesel kalkınma ana temalı sempozyumun sağladığı bilgi alışverişinin çok değerli olduğunu kaydetti. Çok boyutlu ve değişkenli bir konu olan bölgesel kalkınma konusunda üniversitelerin ön plana çıktığını hatırlatan Prof. Dr. Alparslan Serel, sempozyumun kalkınma dinamiklerinin derli toplu ele alındığı bir platform haline dönüştüğünü söyledi.

Bölgesel kalkınmada üniversitelerin önemine değinen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı ise üniversitelerin hem bulundukları bölgeye hem de tüm ülkenin kalkınmasına daha fazla katkı sağlamak için işbirliğini arttırmaları gerektiğini söyledi.

Trakya Üniversiteler Birliği’nin düzenlediği Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü sempozyumlarının bu yıl 5’inci kez yapılmasının gelenekselleştirilmesinin bir göstergesi olduğunu anlatan Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Trakya Üniversiteler Birliği’nin bir yılda 30’a yakın etkinlik yaptığını hatırlattı. Düzenlenen etkinliklerden en önemlilerinden birinin Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü sempozyumları olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, sempozyumun sürekli olmasını umut ettiğini belirtti. Kamu, sanayi ve üniversite işbirliğinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Türkyılmaz, söz konusu işbirliğine yapılacak her katkının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Trakya Üniversiteler Birliği Alt Kurul Dönem Başkanı Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Çağlar ise Trakya Üniversiteler Birliği’nin Türkiye’deki üniversite birliklerinin en iyi örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Yaptığı konuşmada TÜB’ün önemli faaliyetlerinden birinin Bölgesel Kalkınma Sempozyumları olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ünal Çağlar, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının ortadan kaldırılmasının önemli olduğunu ifade etti. Sempozyumda bölgelerin kalkınması ve ekonomilerinin gelişmesine yönelik potansiyellerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların da değerlendirileceğini söyleyen Prof. Dr. Çağlar, bölgesel kalkınmaya yönelik uygulanabilir projeler geliştirilmesini umut ettiğini belirtti.

Sempozyumda ilk gün bölgesel kalkınma ve üniversite kent etkileşimi başlıklı üç oturum gerçekleştirilirken ikinci gün Ar-Ge ve inovasyon, turizm, tarım ve mesleki konularında beş oturum yapıldı.