TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE “BALKANLARIN MANEVİ MİMARLARI: SARI SALTUK, GÜL BABA VE SEYYİD ALİ SULTAN” PANELİ DÜZENLENECEKTİR.

Trakya Üniversiteler Birliği 10. Yıl etkinlikleri kapsamında 18 Mayıs 2022 tarihinde Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde online olarak “Balkanların Manevi Mimarları: Sarı Saltuk, Gül Baba ve Seyyid Ali Sultan” Paneli düzenlenecektir.

Panel Katılım Linki: https://www.kisa.link/PZs9