TRAKYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ ORTAK DERS UYGULAMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Trakya Üniversiteler Birliğine üye üniversitelerin kalite çalışmalarının ortak paydaşlar arasında analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine hizmet etmesi amacıyla, pilot olarak belirlenen İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Fen-Edebiyat, İnsan ve Toplum Fakülteleri ile Meslek Yüksekokullarının Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı ile İşletme Yönetimi Programında ortak ders belirlenmesine ve sınav yapılmasına ilişkin çalışmaları yürütmek üzere Bölüm Başkanlarımız 03-07 Ocak 2022 tarihleri arasında Microsoft Teams üzerinden yaptıkları toplantılarla bir araya geldi.

Birliğimize bağlı üniversitelerimizin ilgili bölüm/program öğrencilerine yapılacak ortak sınavla amaçlanan, belirlenen ortak öğrenim çıktılarını ölçmek olacaktır. 10-14 Ocak 2022 tarihleri arasında 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında belirlenen dersleri verecek öğretim elemanları bir araya gelerek ortak müfredat, ders öğrenme çıktıları, ortak sınav çeşitleri ve sayısı ile ortak sınavlarının uygulama biçiminin (klasik/test/online…) belirlenmesi ve “ders bilgi formu (syllabus)” hazırlanması süreçlerine katkı sağlayacaklar.