KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE IV. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ BAŞLADI

Trakya Üniversiteler Birliği 2021 yılı etkinlikleri kapsamında “Covid-19 Pandemisine Multidisipliner Bakış” temalı IV. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

11-12 Kasım 2021 tarihlerinde Microsoft Teams uygulaması üzerinden online olarak gerçekleştirilecek olan kongrenin açılış konuşmasını yapan Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı/Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serpil AKÖZCAN, iki gün sürecek olan IV. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi’nde farklı oturumlarda 178 bildiri sunulacağını ifade etti. 8 bilim dalında 26 davetli konuşmacının alanlarında ve ağırlıklı olarak COVID-19 pandemisi üzerine faydalı bilgiler sunacağını aktaran AKÖZCAN, Trakya Üniversiteler Birliği bünyesindeki tüm üniversite rektörlerine ve TÜB bünyesinde kongreye destek sağlayan herkese teşekkürlerini sundu.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR, Trakya Üniversiteler Birliği’nin Türkiye’deki en aktif üniversiteler birliği olduğunu söyleyerek pandeminin dünyayı etkisi altına alırken yaşanan olumsuzlukların bir kısmının Covid-19 ile ilgili bilinmeyenlerden kaynaklandığına dikkat çekti. ÖZDEMİR, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Hastalığın çıkış noktası bile uzun süre tartışma konusu oldu. Bugün sunulan bildirilerle Covid-19 hakkında önemli konulara ışık tutulacağına inanıyorum. Bilginin öneminin bir kez daha öne çıktığı bu dönemde ilaç ve aşı tedarikinde baş gösteren sıkıntıları kendi bilgi birikimimiz ve bilim insanlarımızla aşmamızın zaruriyeti bir kez daha gün yüzüne çıktı. IV. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi’nin bilime ve bilimsel üretime katkı sağlamasını, bilim insanı olmayı teşvik etmesini, nitelikli ve özgün akademik çalışmaların artmasına vesile olmasını ve özellikle genç akademisyenlerin bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımına destek olmasını diliyorum.

Covid-19 sürecinde yürütülen çalışmalarla ülkemiz sağlık alanında ne denli başarılı olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini belirten Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU, IV. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi’ne pek çok ülkeden katılım olduğunu kaydetti. TABAKOĞLU, konuşmasının sonunda Trakya Üniversiteler Birliği’nin uluslararası bir topluluk haline gelmesinden gurur duyduğunu söyledi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha ÖZDEN, Covid-19 ile birlikte alanımız olmayan birçok konuyu öğrenmeye bağladığımızı ifade ederek bu tarz kongrelerin yeni bilgiler öğrenmek açısından çok anlamlı ve değerli olduğuna dikkat çekti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent EKER ise dünyanın artık sağlık, gıda ve savunma üzerine şekillendiğine vurgu yaparak, “Tüm ülkeler bunları dikkate alarak planlamalar yapmaktadır. Geleceğin iş yaşantısı bunlar üzerine kurulmaktadır. Özellikle üzerinde durulması gereken nokta sağlık sektörüdür. Pandemi gibi bir olayla karşı karşıya kalındığında sağlık alanında karşılaşılan bir takım olayları yönetebilmek için yeni yol haritalarının ve stratejilerin oluşturulması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu durum beraberinde iş dünyasında yeni yapılar oluşturmaya başlamıştır. Yaşam boyunca insanların bu konuda neler yapması gerektiği paylaşıldı. Yapılan çalışmalarla incelendiğinde özellikle teknoloji, sosyal, duygusal, iş yönetimi, dijital, inovasyon, fiziksel ve kişisel yetkinlikler olmak üzere birçok faaliyetin devreye sokulmasının gerekliliği ortaya çıktı. Artık her bir hastane veya sağlık kuruluşu bir işletme açısından değerlendirilerek bu işletmelerde gösterdikleri faaliyetler sorgulanarak kaliteli hizmet verebilmesi açısından değerlendirilmeye başlandı. Bu da ister istemez rekabet durumunu ortaya çıkardı. Covid-19, sağlık sektörü içerisinde rekabet edilebilecek alanları bizlere gösterdi” şeklinde konuştu.

IV. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi’nde beslenme, sağlık yönetimi, çocuk gelişimi, eczacılık, hemşirelik, ebelik, tıp, fizyoloji ve rehabilitasyon konularında araştırmacıların bilgiler sunacağını belirten Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem ÇAMUR DEMİR, “IV. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Tıp ve Sağlık Bilimleri alanlarında ulusal ve uluslararası araştırmacıların bir araya getirilmesi, bilgi birikimlerinin paylaşılması ve kültürel etkileşimde bulunulmasını amaçlamaktadır. Dolayısıyla bu kongre nitelikli ve özgün akademik üretime katkı sağlaması bakımından üstün nitelikte bir kongredir. Aynı zamanda çok yönlü iletişim ve tecrübe aktarım imkânı sunularak, bilimsel anlamda yararlı ve başarılı çalışmaların niteliğinin arttırılması hedeflenmektedir” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından IV. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, “Covid-19 Pandemisine Multidisipliner Bakış” temasında sunumlarla devam etti.