”KALİTE GÜVENCESİ ÇALIŞMALARI İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇALIŞTAYI” DÜZENLENECEKTİR

Trakya Üniversiteler Birliği 2021 yılı etkinlikleri kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde 09 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 10.00’da Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS’ın konuşmacı olarak katılım sağlayacağı ”Kalite Güvencesi Çalışmaları İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı” düzenlenecektir.

Çalıştay Katılımcı Hedef Kitlesi (Zoom İle Bağlantı): Trakya Üniversiteler Birliğine Üye Üniversitelerin Rektör, Rektör Yardımcıları, Rektörlük Kalite Güvence Komisyonu Üyeleri, Rektörlük Kalite Koordinatörlüğü Temsilcileridir.

Çalıştay İzleyici Hedef Kitlesi (YouTube): Trakya Üniversiteler Birliğine Üye Üniversitelerin Senato Üyeleri, Birim Kalite Güvence Alt Komisyonu Temsilcileri, İlgili Tüm Akademik/İdari Personeli ve Öğrencileridir.

ÇOMÜ TV YouTube Kanalı: https://www.youtube.com/c/ÇOMÜTV