TÜBİTAK BİDEB 2237 GIDA VE TEKNOLOJİ ALANLARINA YÖNELİK DİSİPLİNLER ARASI BÖLGESEL KALKINMA VE AR-GE ODAKLI PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ

TÜBİTAK BİDEB 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında Kırklareli Üniversitesi tarafından yürütülen “Gıda ve Teknoloji Alanlarına Yönelik Disiplinler Arası Bölgesel Kalkınma ve Ar-Ge Odaklı Proje Hazırlama Eğitimi” projesi kapsamında 16.09.2020 – 18.09.2020 tarihleri arasında üç gün sürecek çevrimiçi proje yazma eğitimi düzenlenecektir.

Proje ile Gıda Bilimi ve Teknolojileri alanında araştırma yapan katılımcılara, Ar-Ge ve Bölgesel Kalkınma Odaklı Projeler Hazırlanması için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması ile mevcut araştırmacı potansiyelinin daha etkin bir şekilde uygulamaya dönüştürülmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında “Gıda Odak Alanında” ihtisaslaşacak Kırklareli Üniversitesi ve TÜB Üye Üniversiteleri araştırmacılarının mevcut projelerinin başvurularının sağlanması, yüksek kabul edilme başarısının yakalanması ve ayrıca araştırmacıların ihtisas üniversitelerinde görev yapan eğitmenlerden mentörlük alarak “Gıda Odak Alanı” ihtisas kapsamında araştırmalarına yön vermeleri de hedeflenmektedir.

Eğitimlerde öncelikle TÜBİTAK, ARDEB ve TEYDEB projeleri olmak üzere bölgesel kalkınma odaklı güdümlü projeler, TAGEM fon kaynakları, bölgesel kalkınmaya dayalı AB çerçeve programı fon kaynakları, Kamu-Özel sektör işbirliği projeleri ile diğer uluslararası fon kaynakları hakkında katılımcılar bilgilendirilecektir. Akabinde bu alanda proje fikirleri sunularak fikirler olgunlaştırılacak ve mevcut proje fikirleri tartışılacaktır.

Ar-Ge proje destek programlarının tanıtılmasıyla – proje içeriğine yönelik ihtiyaç belirleme, projenin amacı, konusu ve literatür özeti, özgün değer, yaygın etki bölümlerinin hazırlanması konularında eğitmenler mentörlük desteği vererek katılımcılar ile deneyimlerini paylaşacaktır. Böylelikle hem mevcut projesi veya proje fikri olan katılımcılar için hem de yeni proje geliştirmeyi planlayan katılımcılara daha nitelikli proje hazırlama yetkinliği kazandırılması hedeflenmektedir.

Düzenlenecek proje yazma eğitimi gıda odaklı ancak pazarlamadan ekonomiye, girişimcilikten kırsal kalkınmaya yönelik çok çeşitli disiplinlerarası alanları içermektedir. Bu sebeple gıda odak ihtisas alanında belirlenen bölüm ve merkezlerde görevli olan öğretim elemanlarına ek olarak ilgili mühendislik, pazarlama, işletme, iktisat, istatistik ve grafik tasarım gibi farklı alanlarda çalışmalar yapan öğretim elemanları da eğitime kabul edilecektir.

Katılımcı Kriterleri

 1. En az doktora/sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık derecesine sahip olması,
 2. Etkinliğe bir proje önerisi ile katılıyor olması,
 3. Aşağıda belirtilen araştırma projelerinden herhangi birini yürütmüyor/yürütmemiş olması, (Daha önce TÜBİTAK’a proje sunmuş katılımcı olması tercih edilir.)
  • 1001- Bilim ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı,
  • 1003- Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı,
  • 1004- Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı
  • 1005- Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı
  • 1007- Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı,
  • 3501- Kariyer Geliştirme Programı,
  • Uluslararası Projeler (COST, ERA-NET, Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Projeleri, İkili İşbirliği Projeleri vb.)
 4. Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir proje eğitimine katılmamış olması,
 5. Katılımcıların TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olması,
 6. Yukarıdaki şartları taşıyan katılımcıların toplam sayısının %80’inin Kırklareli Üniversitesinde görevli (40 kişi), %20 ‘sinin TÜB üyesi diğer üniversitelerde görevli (10 kişi) öğretim elemanları olması planlanmıştır.

Eğitim kapasitesi 50 kişi ile sınırlıdır. Katılımcı listesi kayıt formu gönderen adaylar arasından katılımcı kriterleri ve kayıt sırası esas alınarak oluşturulacaktır. Kayıt için son gün 10.09.2020’dir. Katılımcılara eğitim bilgileri mail olarak gönderilecektir.