TRAKYA BÖLGESİNİN ÇEVRE SORUNLARI KONULU PANEL

Trakya Bölgesinin Çevre Sorunları Trakya Üniversiteler Birliği Bünyesinde Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen panelde tartışıldı.

Rektörlük Konferans Salonda gerçekleştirilen panelin açılış oturumunda Namık Kemal Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yılmaz ÇAKICI, Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan TECER, akademisyenler ile öğrenciler bir araya geldi.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Panel Yürütücüsü Doç. Dr. Elçin GÜNEŞ, “Çok değerli hocalarımızla birlikte çalışarak bu Trakya Bölgesinin Çevre Sorunları Konulu Paneli organize ettik. Çok değerli öğretim üyelerimizi, il idari temsilcilerimizi ve yerel yönetimlerimizden pek çok ismi bir araya getirerek Trakya’da çevre sorunları konusunda mevcut durumun ortaya koyulması ve ilerde hangi projelerin yürütüleceği üzerinde konuşacağız. Programın verimli geçmesini diliyorum. Katılımlarınız için sizlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Namık Kemal Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yılmaz ÇAKICI “Trakya Üniversiteler Birliği güzel çalışmalar yapmaya devam ediyor. Trakya Üniversiteler Birliğine üye olan üniversiteler olarak bizler kardeş üniversiteleriz. Birbirimizle bilgilerimizi paylaşıp biraz daha çeşitli konularda bilgilenmeye çalışıyoruz. Bugün gündeme baktığımızda da Trakya Bölgesindeki çevre sorunları ile ilgili çok güzel başlıklar var. Bu başlıklara biraz önce baktığımızda şu dikkatimi çekti: Çevre sorunları, çevre problemleri, çevre kirliliği vs. aslında bilim ve teknolojinin bu kadar geliştiğini düşündüğümüzde bunları mı yoksa çok daha güzel bir çevrenin güzellikleri mi konuşmalıydık? Bugün çevre sorunlarını konuşuyorsak demek ki ihmal ettiğimiz birtakım hususlar var. İnşallah bugün gerçekleştireceğimiz panel başta Trakya Bölgesi olmak üzere çevreyle ilgili sorunların çözümüne katkı sağlar.” sözlerine yer verdi.

Açılış konuşmalarının ardından panelin ilk oturumuna geçildi. Oturum başkanlığını Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belgin ELİPEK’in yaptığı panelin ilk bölümünde “Hava Kirliliği, İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri” tartışıldı.

Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan TECER sunumunda “Trakya’da Hava Kirliliği ve Çevre Sağlığına Etkisi” konusunu ele aldı. “Tekirdağ, Çorlu ve Çerkezköy’de yaz ve kış dönemlerinde gerçekleştirilen pasif örneklemeler sonucunda elde edilen hava kirliliği haritalarından; organik ve inorganik kirliliğin dağılımı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Lokman Hakan TECER, bireysel bilinç oluştuysa günlük hayatımızda yapacağımız küçük değişiklikler ile çevre sorunlarına büyük katkılar yapabileceğimizi söyledi.

Prof. Dr. Fatih KONUKCU “Trakya’da İklim Değişikliğinin Etkileri” başlıklı sunumunda nüfus artışı, şehirleşme, göçler, ekonomik gelişme ve küreselleşme ile küresel iklim değişikliği konularının dikkate alınması gereken dört ana trend arasında olduğunu kaydetti. Prof. Dr. KONUKCU, Trakya İklim Değişikliği İzleme ve Adaptasyon Platformunun resmi bir kimlik kazanmasının önemine dikkat çekerek iklim değişikliğinin bölge için önemli olan her bir sektör üzerine etkileri ve uyum stratejilerinin detaylı çalışması gerektiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydan ERCAN “Beslenme ve Çevre Etkileri” konulu sunumunda sürdürülebilir beslenmenin önemine değindi. Doç. Dr. ERCAN “Besin çeşitliliği ve üretimin devamlılığı sağlanırken daimi olabilme yeteneğini korumak ve besin kaynaklarının verimliliğine odaklı kayıp /zarar risklerini önceden tespit ederek önleyici yaklaşımlar geliştirmek gerektiğini söyledi.

“Su Kalitesi, Toprak Kirliliği ve Güncel Sorunlar” konularının üzerinde durulan ikinci oturumda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arş. Gör. Ersin ORAK “Ergene Havzası Kirlilik Profili, ArcGIS Uygulaması” Trakya Üniversitesi Öğr. Gör. Begona RODRİGUEZ “Regenarating Soils” ve Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belgin ELİPEK “Trakya’da Güncel Çevre Sorunları” konuları ele alındı.

Panelin son oturumunda Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan TOHUMCU “Tekirdağ ili Çevre Sorunlarına Genel Bir Bakış”, Tekirdağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Daire Başkan V. Serap ULUÇ “Tekirdağ İli Katı Atık Sorunu ve Çözüm Önerileri”, Tekirdağ Ergene Derin-Deniz Deşarj A.Ş Genel Müdürü Mehmet CEYHAN “Trakya’da Atıksuyun Toplanması, Arıtılması ve Deşarjı Çalışmaları” ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan ORHAN “Çevre Sorunlarının Çözümünde Politika Entegrasyonu” konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

Program günün anısına toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.