Trakya Üniversiteler Birliği 7. Üst Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Dönem Başkanlığını Üniversitemizin yürüttüğü Trakya Üniversiteler Birliği’nin (TÜB) 7. Üst Kurul Toplantısı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yener Yörük, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ve Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aykaç’ın katıldığı toplantıda Üniversitemiz Rektör Danışmanı ve TÜB Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatih Konukçu da bulundu.
Toplantıda, TÜB üyesi üniversitelerin ortak çalışmaları neticesinde Pilot bir Uzaktan Eğitimli Tezsiz YL Programının açılması hususunun karara bağlandığı bildirilirken,  Sağlık Bilimleri Dergisi’nin çıkartılması, Kırklareli Üniversitesi tarafından multidisipliner Beslenme ve Diyetetik YL Programı Üniversitemiz tarafından da Deney Hayvanları Çalışmaları Doktora Programının açılması planının hayata geçirilmesi konusu üzerinde durulduğu kaydedildi.
Toplantıda alınan kararlardan bir diğeri ise “Trakya Bölgesinin Sosyoekonomik Kalkınmasında Üniversiteler” ve “Balkanlara 21.yy’dan Bakış” ana başlıklarında yapılacak faaliyetlerin 2015 yılı sonuna kadar netleştirilmesi ve yol haritasının çıkarılması oldu. Toplantıda 6. alt kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin değerlendirmeler yapılırken yedi farklı dilde hazırlanan ve basımı gerçekleştirilen TÜB Kataloğu’nun güncellenmesi kararlaştırıldı.
2015-2016 eğitim öğretim yılında TÜB Üyesi üniversitelerin ortak gerçekleştirecekleri sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile bilimsel toplantıların da ele alındığı toplantıda TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Projeleri konusunda eğitim toplantıları ile üniversite-sanayi işbirliği toplantıları yapılarak  “Proje Günleri”nin düzenlenmesi planlandı.
Ayrıca toplantıda TÜB Üyesi Üniversitelerin ilgili birimleri bir araya gelerek; “Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu”nu 2016 Ekim ayının ikinci yarısında Çanakkale ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi, Kasım 2017’de “İkinci Balkan Tarım Kongresi’nin Tekirdağ’da yapılması için hazırlıkların başlatılması konularında karara varıldı.