17 Şubat 2017’de TÜB 9. ve 10. Alt Kurul Toplantısı Kırklareli’nde Yapıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin de (ÇOMÜ) üyesi olduğu Trakya Üniversiteler Birliğinin (TÜB) 9. ve 10. Alt Kurul Toplantısı Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.Toplantıya; Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülnur Eti İçli, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mümin Şahin, Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Soysal’ın yanı sıra alt çalışma gruplarına mensup akademik ve idari personel katıldı.

Prof. Dr. Süha Özden, toplantı açılışında yaptığı konuşmada “Biz bu bölgede rekabet etmek yerine iş birliği yapmayı tercih ettik. Aslında TÜB’ün temel hedefi de bu. Hem eğitim-öğretim hem de araştırma faaliyetlerinde daha iyi şeyler yapabilmek için birlikte hareket etmeyi hedefliyoruz” dedi.

TÜB Genel Sekreteri Doç. Dr. Aşkın Koyuncu ise konuşmasında, 2017 yılında yapılması düşünülen akademik, bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerin planlamasının yapıldığı toplantının gündeminde yer alan konulara ilişkin bilgiler aktardı.

Trakya Bölgesindeki sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri yakından takip ederek bölgedeki gelişmişliği ve birlik üyesi üniversiteler arasındaki etkileşimi artırtmak için çalışmalar yapan TÜB’ün 9. ve 10. Alt Kurul Toplantısında şu alt çalışma grupları yer aldı:

UZEM Lisansüstü Eğitim Alt Çalışma Grubu

Sağlık Bilimleri Alt Çalışma Grubu

Laboratuvar Alt Çalışma Grubu

Sosyoekonomik Kalkınma ve Balkanlar Alt Çalışma Grubu

Kütüphane ve Dokümantasyon Alt Çalışma Grubu

TÜB Kataloğu Alt Çalışma Grubu

Sosyal, Kültürel ve Spor Alt Çalışma Grubu

Balkan Oyunları Alt Çalışma Grubu

Balkan Tarihi ve Kültürü Alt Çalışma Grubu

Tarım ve Gıda Alt Çalışma Grubu

Proje Alt Çalışma Grubu

Lisansüstü Öğrenci Kongresi Alt Çalışma Grubu

Konuşmaların ardından gündem maddeleri, alt çalışma grupları tarafından değerlendirilerek oluşturulan raporlar ve etkinlik takvimi, bir sonraki üst kurul toplantısı için imzaya hazırlandı.