Eğitimde Üretken Yapay Zekâ ve Komut Mühendisliğinin İncelikleri Semineri Tarih:19.04.2024

16 Nisan 2024 TÜB 0

TRAKYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ “EĞİTİMDE ÜRETKEN YAPAY ZEKÂ VE KOMUT MÜHENDİSLİĞİNİN İNCELİKLERİ”  Çevrim İçi Seminerine Davetlisiniz.  Tarih:19 Nisan 2024 Cuma Saat: 15.30 Microsoft Teams Erişim Adresi: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWQxMjc1OGQtMzE2Zi00MWRkLWJmNTgtOTk4OGI2YWQyODUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2261333cfb-1282-45f8-8f99-e4db744bf0fd%22%2c%22Oid%22%3a%2219a539a7-621e-4972-95a6-c0fafd89abeb%22%7d […]