II. ULUSLARARASI AKADEMİK FİLOLOJİ ÇALIŞMALARI KONGRESİNDE SUNULAN BİLDİRİLER, RUMELİDE DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİNİN 2020 KASIM 8. ÖZEL SAYISINDA YAYIMLANDI

Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 2020 Kasım 8. özel sayısı, 2-5 Eylül 2020 tarihleri arasında Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) etkinlikleri kapsamında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde düzenlenen II. Uluslararası Akademik Filoloji Çalışmaları Kongresine yer vermiştir. Dergide kongrede sunulan ve hakem sürecinden geçen tebliğler yer almaktadır.

Derginin 2020 Kasım 8. özel sayısı için tıklayınız.