Tarihçe

Yazdır

19 Nisan 2012 tarihinde Sayın Prof. Dr. Enver DURAN başkanlığında Trakya Üniversitesi'nde gerçekleşen toplantıda Sayın Prof. Dr. Mustafa AYKAÇ, Sayın Prof. Dr. Osman ŞİMŞEK ve Sayın Prof. Dr. Hamit PALABIYIK’ın katılımıyla Trakya Üniversiteler Birliği kuruldu.

Dönem başkanlığını dört üniversite rektörünün sırasıyla iki yıl süreyle yürüteceği Birliğin ilk başkanı Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa AYKAÇ oldu. Prof. Dr. Mustafa AYKAÇ 21.04.2014 tarihinde görevini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman ŞİMŞEK'e devretti. 27.06.2016 tarihinde Tekirdağ'da gerçekleştirilen TÜB 9. Üst Kurul Toplantısında ise Trakya Üniversiteler Birliği Dönem Başkanlığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel ACER'in uhdesine geçti.

Bugüne kadar toplam 9 üst kurul ve alt kurul toplantısı gerçekleştirilen Trakya Üniversiteler Birliği üye üniversiteler birlikteliğinde ortak yüksek lisans, doktora, uzaktan eğitim protokolleri oluşturulmakta, araştırma laboratuvarları ortak kullanım çalışmaları yürütülmekte ve diğer sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirilmesi adına her yıl adımlar atılmaktadır.